VRV IV W-serija sa vodenim hlađenjem

  • Promenljiva temperature rashladnog fluida (VRT)
  • Podesite parametre svog VRV sistema tako da se postiže najbolja sezonska efikasnost i komfor
  • Potpuno inverterski kompresori
  • DC kompresor sa elektromagnetnim otporom bez četkica
  • Sinusoidalni DC inverter
  • Ručno aktiviranje funkcije „demand“
  • Rad u geotermalnom režimu