VRV Classic toplotna pumpa RXYCQ-A

  • Ručno aktiviranje funkcije tihog rada
  • DC kompresor sa elektromagnetnim otporom bez četkica
  • Sinusoidalni DC inverter
  • Motor ventilatora sa jednosmernom strujom (DC)
  • E-pass izmenjivač toplote
  • Ručno aktiviranje funkcije „demand“