FWV-DAT/DAF

  • Brzi sistem pričvršćivanja za postavljanje na zid
  • Dostupni unapred sklopljeni trokraki ventili sa 4 ulaza za uklj./isklj.
  • Ventilski sklopovi su hermetički izolovani, nije potrebna dodatna posuda za sakupljanje tečnosti
  • Ventilski sklopovi sadrže balansirne ventile i senzore
  • Priključci za brzo priključivanje električnih opcija: nikakav alat nije potreban
  • Filter za vazduh može lako da se skine i očisti
  • Električni grejač: bez releja za kapacitete do 2 kW
  • Električni grejač: opremljen sa dva termostata koji ga isključuju u slučaju pregrevanja