Uređaji sa freonom R-32

Daikin je prva svetska kompanija koja lansira klima-uređaje napunjene rashladnim fluidom R-32.

Ovaj rashladni fluid ima veći broj ekoloških prednosti. On je veoma efikasan i omogućuje upotrebu manjeg punjenja rashladnog fluida, tj. manji ekvivalent zračenja CO2. Novi evropski propis u vezi sa freonima, 517/2014, uključuje i zabranu određenih rashladnih fluida u nekim slučajevima. 

Na primer, za nove klima-uređaje single split tipa sa punjenjem rashladnog fluida manjim od 3 kg,biće zabranjena upotreba rashladnog fluida R-410A od 2025. godine. Biće obavezna upotreba rashladnih fluida sa GWP-om nižim od 750.
Rashladni fluid R-32 je savršeno rešenje.

Budite i vi, zajedno sa Daikinom, spremni da zakoračite u budućnost!